Due Diligence

Due Diligence

De Engelse term due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Bij fusies en overnames is er echter een specifieke betekenis: boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername.

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten.

Kansen en risico’s zorgvuldig in beeld gebracht

Onze dienstverlening richt zich met name op het inzichtelijk krijgen van de fiscale risico’s en kansen. De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het toetsen van de juistheid en volledigheid van zowel aangifte als afdracht van de verschillende belastingen en anderzijds uit het inschatten van de fiscale risico’s uit het verleden en kansen voor de toekomst.

Due Diligence: uw recht op gepaste zorgvuldigheid
is in ons advies verankerd.