Estate-planning en testamentkeuze

Estate-planning en testamentkeuze

Estate-planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid ‘containerbegrip’ dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate-planning heeft primair tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie(s).

Doordenken en vastleggen

De planning begint met een goed testament waarin enerzijds uw persoonlijke wensen zijn verankerd en anderzijds voldoende aandacht is besteed aan de fiscale aspecten van nalaten. Een goed doordacht plan voor de overdracht en allocatie van uw vermogen tijdens het leven completeren uw estate-planning.

Estate-planning is niet alleen lonend voor de echt grote vermogens. Ook bij kleine(re) vermogens kunnen wij met een goede planning voordeel behalen.

Wilt u weten welke voordelen u kunt realiseren? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Estate-planning: zorg voor de volgende generatie(s).