Financiële planning

Financiële planning

Bij financiële planning speelt de fiscaliteit altijd een rol. Enerzijds doordat bij financiële planning vaak gebruik wordt gemaakt van fiscale faciliteiten. Anderzijds doordat de belastingheffing over inkomen en vermogen sterk van invloed is op het netto-inkomen en daar draait het nou juist om.

Ondersteuning bij tegenwind

Wij zijn vanuit onze fiscale en financiële achtergrond bij uitstek in staat om de gevolgen voor u en uw onderneming ingeval van bijvoorbeeld pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden in kaart te brengen en hierop in samenspraak met u passende maatregelen te nemen.

Koch Fiscaal Advies. Betrouwbaar en vakkundig.
Oók als het leven een streep door uw rekening haalt.