Herstructurering

Herstructurering

De ervaring leert dat iedere onderneming in de loop der jaren ‘van kleur verschiet’. Door de ontwikkeling van de onderneming (groei of juist krimp) en de veranderende omgevingsfactoren kan een herbezinning op de structuur tot nieuwe inzichten leiden.

Lustrum? Tijd voor een frisse blik 

Wij adviseren onze klanten om hun onderneming iedere vijf jaar tegen het licht te houden. Desgewenst gaan wij samen na of de juridische structuur nog aansluit op de realiteit in uw bedrijf, afgezet tegen uw specifieke wensen. Vaak zijn fiscaliteit, aansprakelijkheid of de bescherming van opgebouwd vermogen reden om de structuur aan te passen.

Wij hebben ruime ervaring in de (fiscale) begeleiding van herstructureringen en hebben ook zwaardere faciliteiten als fusie en splitsing veelvuldig toegepast.

Eén ding is zeker. Ons advies is precies wat het woord zegt: een advies. Óf u de structuur aanpast op basis van de bevindingen is en blijft een zaak van u.

Optimaliseren is een werkwoord. Koch Fiscaal Advies kijkt met u mee.